News Details
Print this page
Հայկազեան Համալսարանի Շարունակական Ուսումնառութեան Կեդրոնի Շրջաւարտից Հանդէսը

Ուրբաթ, 17 Հոկտեմբեր 2014ին տեղի ունեցաւ Հայկազեան Համալսարանի Շարունակական Ուսումնառութեան Կեդրոնի շրջանաւարտից Հանդէսը՝ Համալսարանին պարտէզին մէջ, ներկայութեամբ պետական երեսփոխան Ժան Օղասապեանի, Համալսարանի Նախագահ Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեանի, պաշտօնէութեան եւ շրջանաւարտներու ծնողաց:
Բացման իր խօսքին մէջ, Կեդրոնի տնօրէն Սեպուհ Կիւրիւնլեան կարեւորեց Կեդրոնին մատուցած կրթական ծրագիրները, որոնք կը նպատակադրեն զարգացնել ուսանողութեան կարողութիւնները՝ մանկավարժական ու վարչագիտական  վարպետութեանց առաւել մշակումով եւ արհեստագիտական ու արդի այլ միջոցներու ձեռքբերումով: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց այն ճիգերուն համար զորս կը կատարեն ուսանողները շրջանաւարտութեան հանգրուան հասնելու համար:
Օրուան հիւր բանախօս, պետական երեսփոխան Ժան Օղասապեան, իր խօսքին մէջ շնորհաւորեց շրջանաւարտները, զանոնք նկատելով Լիբանանի ամէնամրցունակ տարրեր լիբանանեան թէ շրջանային աշխատանքային շուկաներուն մէջ, որ արդիւնք է իրենց ատակութեան եւ կարողական բարձր մակարդակին՝ տեսական եւ գործնական գիտելիքի կալուածներուն մէջ: Օղասապեան շեշտեց նաեւ  շրջանաւարտներուն փորձառութիւնը՝ յարատեւ բարելաւուելու առումով: Ան ընդգծեց որ ստեծագործութիւնն ու նորարարութիւնը կը կայանան ծրագրաւորելու եւ մանրամասն նախապատրաստուելու աշխատանքին մէջ:
Փակման իր խօսքին մէջ, Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան անդրադարձաւ երկարատեւ ուսման հասկացութեան, ընդգծելով ինքնազարգացման կարեւորութիւնը՝ հիմնական եւ համալսարանական ուսման աւարտէն ետք, որով կարելի կ'ըլլայ ապահովել աւելի լաւ կենսապրելակերպ:

 

Միրա Եարտըմեան,
Հանրային հաղորդակցութեանց տնօրէն
 

 

Designed and Developed by
                Ever-Me
Copyright© 2009 Haigazian University