News Details
Print this page
Հայկազեան Համալսարանի 55-րդ Հունձքի Ամավերջի Հանդէսը Եւ Համալսարանի 60-րդ Տարեդարձը

Ուրբաթ, 3 յուլիս 2015-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Տըպպայէի Լա Մարինային մէջ Հայկազեան համալսարանը կազմակերպեց իր տարեկան վկայականաց բաշխման հանդիսաւոր տօնակատարութիւնը, որ կը զուգադիպէր համալսարանի հիմնադրութեան 60-ամեակին, որուն ընթացքին 227 ուսանողներ յաջողութեամբ աւարտեցին իրենց բարձրագոյն ուսումը` դառնալով հայկական սփիւռքի միակ բարձրագոյն հաստատութեան 55-րդ հունձքի շրջանաւարտները:
Աւելի քան երկու հազար ներկաներու ծափահարութիւններուն եւ Արամ Խաչատուրեանի երաժշտութեան ներքեւ շրջանաւարտները դասախօսական կազմին հետ միասին  ուղղուեցան բեմ, որմէ ետք հնչեց Լիբանանի քայլերգը, որուն յաջորդեց համալսարանի հոգեւոր հովիւ վեր. Ուիլպըրթ Վան Սանի աղօթքի պաշտօնական բացումը:
Բարի գալուստի խօսքը արաբերէնով, հայերէնով եւ անգլերէնով արտասանեց Հայկազեան համալսարանի նախագահ վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան, որ շրջանաւարտներն ու անոնց ծնողները շնորհաւորելէ ետք, անդրադարձաւ Հայկազեան համալսարանի 60 տարիներու պատմութեան: Ան հաստատեց, որ իրենք կոչուած են ամենայն հաւատարմութեամբ, բարձրորակ պատրաստութեամբ, հայակերտ ազատութեամբ եւ ժամանակակից հմտութեամբ պատրաստելու սերունդներ` ըլլալու համար սուղ գինով յարութիւն առած ժողովուրդի մը  արժանաւոր զաւակները:
Ըստ վեր. Հայտոսթեանի, հայ ժողովուրդի դարերու փորձը ցոյց կու տայ, որ ապագան կրնայ ըլլալ պայծառ, եթէ ջանքի, տեսիլքի, հաւատքի եւ անձնազոհութեան ջահը կարենանք փոխանցել յաջորդ սերունդին: «Հայը պէտք է ճանչնայ իր աւանդը եւ գործնապէս յարգէ իր նահատակներու կտակը: Այսօր Հայկազեանը կը վերանորոգէ այդ ուխտը կրթական լոյսով», ըսաւ վեր. դոկտ. Հայտոսթեան` շրջանաւարտներուն մաղթելով բարի երթ դէպի փայլուն ապագայ:
Վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան հակիրճ կերպով ներկայացուց օրուան բանախօս Փաթրիս Ժիլիպերը, որ ՄԱԿ-ի «Բռնութեան դէմ պայքար»-ի յանձնախումբի ընդհանուր քարտուղարն է: Ապա բեմ բարձրացաւ Ժիլիպեր փոխանցելու համար օրուան պատգամը: Ժիլիպեր նախ եւ առաջ երախտագիտական զգացումներ յայտնեց Հայկազեան համալսարանին, որ զինք հրաւիրած էր օրուան երկու խորհրդանշական առիթներուն`  60-ամեակի տօնակատարութեան եւ վկայականաց բաշխման: Ան բացատրեց  ուսման իմաստը` ընդգծելով, որ այդ մէկը իւրաքանչիւրին մարդկային միտքի սրումին կողքին նաեւ մարդկային հոգիի զարգացումն է: Ժիլիպեր ընդգծեց մարդկային իրաւունքներու հիմնական երկու պայմանները, որոնք են գիտութիւնն ու ազատութիւնը, եւ խօսեցաւ անոնց կարեւորութեան մասին: Անոնք մարդ արարածը կ՛առաջնորդեն դէպի պայծառ միջավայրի ստեղծում` յարգանքի եւ մարդկային խիղճի վրայ հիմնուած:
Ան Շարլ Մալեքի խօսքերէն մէջբերելէ ետք հաստատեց, որ Հայկազեան համալսարանը կը ներկայացնէ այն առաջնորդութեան ոգին, որ միշտ ալ կը ձգտի մարդկային իրաւունքներու պաշտպանութեան: Ան իր խօսքը եզրափակեց շնորհաւորելով շրջանաւարտները` մաղթելով, որ փայլին իրենց ունեցած թէ՛ վկայականով, թէ՛ ալ մարդկային նկարագիրով:
Ուսուցիչ, փաստաբան եւ ելեւմտագէտ Սամիր Համմուտ, որ Հայկազեան համալսարանը աւարտած է 1978-ին, եւ այժմ Լիբանանի դրամատուներու վերահսկողութեան յանձնախումբին նախագահն է, բեմ հրաւիրուեցաւ փոխանցելու համար իր սրտին խօսքը: Ան իր խորին շնորհակալութիւնը յայտնեց Հայկազեան համալսարանին, որ յատուկ ներդրում ունեցած է իր ուսման եւ գործի յաջողութեան մէջ: Համմուտ մեկնելով իր անձնական փորձառութենէն` ըսաւ, թէ կեանքը համալսարանին նման չէ, որովհետեւ կեանքին մէջ յառաջ կու գան քննութիւնները, ապա դասերը, որոնք կարելի է քաղել անձնական փորձառութիւններէ: Ան խօսքը ուղղելով շրջանաւարտներուն շեշտեց, որ Հայկազեան համալսարանէն իրենց ստացած վկայականը անցագիր է, որուն միջոցով կրնան թռչիլ աշխարհին բոլոր կողմերը` իրականացնելու համար իրենց երազները:
Ապա Լիբանանի կրթութեան եւ բարձրագոյն ուսման նախարար Էլիաս Պու Սաապ խօսք առաւ` շնորհաւորելով եւ  բարձր գնահատելով Հայկազեան համալսարանը, որ 55 տարիներ առաջ ունէր միայն երկու շրջանաւարտներ, սակայն համալսարանը հաւատալով իր սուրբ աշխատանքին, այսօր, 60-ամեակը բոլորելէն ետք, արդէն ունի հազարաւոր շրջանաւարտներ աշխարհի տարբեր անկիւններուն մէջ: Ան լուսարձակի տակ առաւ Հայկազեան համալսարանի նշանաբանները, որոնք են` ճշմարտութիւնը, ազատութիւնն ու ծառայութիւնը: Պու Սաապ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին եւ անոր արդար հատուցման անդրադառնալով յայտնեց նաեւ, թէ 24 ապրիլին Լիբանանի վարժարանները փակ յայտարարուեցան, որովհետեւ ան համոզուած էր որ այդպիսի որոշում մը կրնայ իր դրական ազդեցութիւնը ունենալ Հայոց ցեղասպանութեան զոհերուն յիշատակը նշելու իմաստով: Նախարարը իր խօսքին մէջ շրջանաւարտներուն պատուիրեց, որ շարունակեն իրենց աշխատանքները ճշմարտութեամբ` ազատութեամբ եւ ծառայութեամբ հիմնելու համար ընդունակ միջավայր:
Հանդիսութեան իր յատուկ մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան, որ հեռակապով շնորհաւորեց շրջանաւարտները իրենց վկայուելուն, իսկ Հայկազեան համալսարանը իր հիմնադրութեան 60-ամեակին առիթով:
Ապա Հայկազեան համալսարանի նախագահ վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան  Հայկազեան համալսարանի յոբելինական մետալներ նուիրեց Փաթրիս Ժիլպերին, Սամիր Համմուտին եւ նախարար Էլիաս Պու Սաապին, որմէ ետք դոկտ. Ֆատի Ասրաուի եւ դոկտ. Արտա Էքմեքճի  շրջանաւարտները հերթաբար հրաւիրեցին ստանալու համար իրենց վկայականները վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեանի ձեռամբ:
Իսկ  շրջանաւարտներուն անունով խօսք առին Արփա Այնթապլեան եւ Սարա Հաթում: Այնթապլեան յայտարարեց, որ իրեն եւ իր ընկերներուն համար այս օրը պիտի ըլլայ իրենց ճանապարհի բարգաւաճումի, յարատեւելու եւ յաջողութեան սկիզբը: Ան ինքզինք բախտաւոր նկատեց, որ օժտուած է Հայկազեան համալսարանի արժանիքներով, մինչ, Հաթում` իբրեւ ուսումնաթոշակի նախագիծի հետեւող ուսանող, իր խօսքին մէջ շնորհակալութիւն յայտնեց Միացեալ Նահանգներու Միջազգային բարգաւաճման գործակալութեան, որ հովանաւորած էր իր ուսումնական տարեշրջանները Հայկազեան համալսարանին մէջ:
Այս յատուկ հանդիսութիւնը իր աւարտին հասաւ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան նախագահ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի աղօթքով, ապա համալսարանի քայլերգով, որոնցմէ անմիջապէս ետք ծափերու տարափին եւ հրավառութեան ներքեւ շրջանաւարտները իրենց հաստատուն շարքերով եւ ամուր քայլերով ուղղուեցան իրենց կեանքի յաջորդ հանգրուանին:
Նշենք նաեւ, որ շաբաթ մը առաջ, Հայկազեան համալսարանին մէջ կատարուեցաւ «շնորհակալութեան» արարողութիւնը, որուն ընթացքին շրջանաւարտները շնորհակալութիւն յայտնեցին Աստուծոյ համալսարանին մէջ իրենց ունեցած անմոռանալի յիշատակներուն համար եւ տեղի ունեցաւ մոմավառութիւն:
Հայկազեան համալսարանի հիմնադրման 60 ամյակի կապակցությամբ, Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէն եւ պատուիրակութիւն մը, նախագահութեամբ՝ Իշխան Զաքարյանի, եւ ընկերակցութեամբ ՀՀ  Դեսպան Աշոտ Քոչարեանի այցելած էին համալսարանը Երեքշաբթի, 29 Յունիս, 2015 –ին:
Իշխան Զաքարեանը, պատուիրակութեան անդամներ ՀՀ ԳԳ պատմութեան հիմնարկի տնօրէն՝ Աշոտ Մելքոնեանը, ՀՀ Հանրային խորհուրդի անդամ, պատմաբան՝ Էդիկ Մինասեանը, «Անդին»  հասարակական-քաղաքական ամսագրի  գլխաւոր խմբագիր՝ Մերուժան Տեր-Գուլանեանը իրենց ջերմ շնորհաւորանքները յղեցին նախագահ՝ Փօլ Հայտօսթեանին, հանդիպումին ներկայ եղան  համալսարանի վարչական և մանկավարժական անձնակազմի անդամները:            
Լիբանանի մէջ ՀՀ Դեսպան՝ Աշոտ Քոչարեանը բարձր գնահատեց  Հայկազեանի առաքելութիւնը ուղղուած հայապահպանութեան և հայագիտական հետազոտութիւններու իրականացումին, Հայակազեանի սերտ համագործակցութիւնը Հայաստանի պետական կառոյցներու, կրթական և մշակութային հաստատութիւններու, Լիբանանի  ՀՀ դեսպանութեան հետ: Այնուհետև դեսպանը համալսարանի նախագահին փոխանցեց ՀՀ Կրթութեան և Գիտութեան նախարար Արմէն Աշոտեանի և ՀՀ Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Հակոբեանի շնորհաւորական նամակները Հայկազյանի հիմնադրման 60-ամյակի առիթով:

 

 
 

 

Designed and Developed by
                Ever-Me
Copyright© 2009 Haigazian University