Bibliography
Print this page

 

 

 

 

 
(See Translation in English)
 
Լիբանանահայ Գիրքը 1894-2012 Հատորը կ'ընդգրկէ Լիբանանի մէջ հայատար եւ հայերէն լոյս տեսած բոլոր գիրքերուն ցանկը, առայժմ շուրջ 6300 գիրք:
Այս գիրքին ցանկը պատրաստուած է Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի ԻԶ.-ԼԲ. Հատորներուն վերջաւորութեան լոյս տեսած ցանկերուն, Հայկազեան համասարանի Տէրեան հայագիտական Գրադարանի գրքային քարտարանին, Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, Զմմառու Վանքի եւ Սէն Ժոզէ‎ֆ Համալսարանի մատենադարաններուն, ինչպէս նաեւ Համազգայինի Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան Ճեմարանի գրադարանին քարտարաններուն տուեալներով:
Աննախընթաց աճս հատորը ընդհանուր, շօշափելի պատկերացումը կու տայ լիբանանահայ գրատպութեան աւելի քան մէկ դարու հոլովոյթին։ Ան ունի աղբիւրագիտական արժէք եւ կրնայ ատաղձ հանդիսանալ լիբանանահայ գիրքի, տպագրութեան եւ անոնց պատմութեան ուսումնասիրութեան։ Անիկա կրնայ սկզբնաղբիւր հանդիսանալ լիբանանահայ թերթօններու, մատենաշարերու, մանկական գիրքերու, Եղեռնապատումին, դասագիրքերու, հրատարակչականներու եւ այլ կալուածներու ուսումնասիրութեան։ 
Գիրքին մէջ չեն ընդգրկուած պարբերական մամուլը` օրաթերթեր, ամսագրեր եւ անոնց տարեկան բացառիկները, դպրոցական տարեգիրքեր, եկեղեցական կամ միութենական թռուցիկներ, օրացոյցներ, ձեռնարկներու յայտագիրեր, լրատուներ եւ նման բնոյթի հրատարակութիւններ։ 
Ցուցակը կազմուած է մականունի այբբենական շարքով, բացի դասական մատենագիրներէն: Այբբենական յաջորդականութիւնը կատարուած է համակարգչային ծրագրով: Իբրեւ տուեալ նշուած էն հեղինակին անուն-մականունը, գիրքին անունը, տիպը, խմբագիրին, կազմողին, թարգմանիչին եւն. անուն(ներ)ը, հրատարակիչը, մատենաշարը, տպագրութեան վայրը եւ թուականը, տպարան-տպագրիչը, էջաքանակը, պատկերազարդ եւ/կամ քարտէս ունենալը:
Որոշ միատարրութիւն յառաջացնելու համար, կատարուած են կարգ մը յապաւումներ եւ կրճատումներ, ուղղագրական փոփոխութիւններ։ Որդեգրուած է նաեւ հեղինակներու անուններու միատարրութեան սկզբունքը: Նոյն սկզբունքը որդեգրուած է նաեւ տպարաններու եւ հրատարակիչներու առնչութեամբ։ Անկիւնաւոր փակագիծերու մէջ աւելցուած են մեր պրպտումներուն պարզած յաւելեալ տուեալ(ներ)ը: Այլ տառատեսակով տրուած են այն գիրքերը, որոնք կարիքը ունին որոշակի լրացումի։
Գիրքը կազմողները յաւակնութիւնը չունին ամբողջական եւ կատարեալ աշխատութիւն մը հրամցնելու: Անոնց ակնկալութիւնն է որ հայ գրականութեան նախանձախնդիր անհատներ կատարեն յաւելեալ ճշդումներ եւ լրացումներ, ունենալու համար աւելի ամբողջական պատկերը լիբանանահայ տիպ ու տառին։
Գիրքը հրատարակուած է Հայկազեան Համալսարանի Հայ Տպագրութեան 500Ամեակի Յանձնախումբին եւ Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոնին Կողմէ:
Գիրքը թղթակազմ է եւ կը հաշուէ շուրջ 430 էջ:
 

 

For order requests email: HUPress@haigazian.edu.lb
For Book Orders in the USA contact:
AMAA Bookstore, NJ at http://www.amaa.org/bookstore.htm
Abril Books, Glendale at http://www.abrilbooks.com/books/13112.html
Copyright 2013 by Haigazian University Press
ISBN: ISBN  978-9953-585-02-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed and Developed by
                Ever-Me
Copyright© 2009 Haigazian University