Haigazian University

Հայկազեան Համալսարանը Երեւանի Խ. Աբովեանի անուան Մանկավարժական Համալսարանին հետ կը կազմակերպէ գիտաժողով՝ Տեղաշարժեր եւ փոխակերպումներ նիւթով

Mar, 31

Հայակզեան համալսարանը եւ Խ. Աբովեանի անուան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը (Հայաստան) 2022 Յունիսի 29-30ին կը կազմակերպեն «ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ԵՒ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ 20-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ ԵՒ 21-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ՍԿԻԶԲԻՆ» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Յաւելեալ տեղեկութեանց համար սեղմել՝