Haigazian University

ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  64-ՐԴ ՎԿԱՅԱԿԱՆԱՑ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ
Jun 13

ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 64-ՐԴ ՎԿԱՅԱԿԱՆԱՑ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

Ամէն կրթական տարեշրջանի աւարտ, խորքին մէջ, կը պարփակէ նաեւ նոր յոյսի ու լոյսի խորհուրդ, ապագայակերտ ճանապարհի վերահաստատում, այլապէս ալ կեանքը իմաստաւորելու համոզում եւ յանձնառութիւն։ Ա՛լ ինչ խօսք, երբ վերոնշեալ մտածումը կ՛առնչուի ակադեմական մակարդակի հաստատութեան մը, որ 69 տարիներէ ի վեր կոչուած է ծառայելու հայութեան ու ամբողջ մարդկութեան, բարձրագոյն ուսում ջամբելով իրերայաջորդ սերունդներու։ Ամբողջ սփիւռքի տարածքին,… Continue Reading…

VIEW ALL

EXPLORE HAIGAZIAN

circle-figure

EXPLORE THE CAMPUS

The campus of Haigazian University is located in a busy business district of Beirut where numerous banks and NGOs and governmental offices operate.

VIEW CAMPUS

Facts & Figures