Haigazian University

Resources

Libraries

Find and Explore Book/Articles with:

Library Hours:

Barsumian Library:

M-F: 8:00 –5:00 PM

Derian Library:

M-F: 8:00 -5:00 PM

Summer Hours:

M-F:7:30 -1:30 PM

BARSUMIAN LIBRARY

The sum of small things

Creating customer loyalty

Misbehaving

موارنة جبة بشري مطلع القرن العشرين من خلال أرشيف بكركي

DERIAN LIBRARY

Քեսապի տային (Ովսիա Սաղտըճեան)

Հայասպանութեան նահատակներուն պերճաբան հռետորը՝ գերապծ. դոկտ. Հ. Սահակ եպս. Կոգեան (1895-1963)

Ճերմակ պատուհան

Divine liturgy Armenian Orthodox Church

RECOMMENDED BOOKS

الوجه المفقود للمسيحيين في سورية

Հայութեանը նուիրուած կեանք