Haigazian University

Resources

Libraries

Find and Explore Book/Articles with:

Library Hours:

Barsumian Library:

MW: 8:00 –7:00 PM
TTHF: 8:00- 5:00 PM
Saturday 9:00-1:00 PM

Derian Library:

M-F: 8:00 -5:00 PM

BARSUMIAN LIBRARY

An unnecessary woman

المعلم جرجس همام

Status of Arab women report

من أوراقي على هامش الأزمة

DERIAN LIBRARY

Մարդը պատի վրայ

Գիտութիւն. Բ. տարի

Յիսուս Նազովրեցին եւ նրա երկրորդ աշակերտը

Սատու Սունտար Սինկհ. իր կեանքն ու վկայութիւնները

RECOMMENDED BOOKS

تعزيز القيم الديمقراطية لدى الشباب الرائدين

The Armenians of Irbid and Northern Jordan